Så här ställer du in en akustiskt skyttekronograf

 • SuperChrono är en enkel och portabel skyttekronograf.

  paralell_illustr_v2Så länge kulan håller en hastighet som överstiger ljudets hastighet får du tillförlitliga hastighetsmätningar under alla ljus-och väderförhållanden. Hastigheter över ljudets Instructions_003_detailed_2012hastighet innebär att kulan går snabbare än ca 343 m/s. När en kula är rör sig snabbare än ljudets hastighet genereras en chockvåg som passerar över SuperChronos två akustiska sensorer. Hastigheten beräknas utifrån den tid som går mellan de att chockvågen träffar de två sensorerna.

  Mätningsområdet är som störst 80 cm på bredden och 130 cm högt. Precisionen är densamma i hela mätningsområdet. Bilden visar formen på mätningsområdet.

  Komma igång

  Se till att du skjuter i en säker miljö. Kontrollera att vapnet inte är laddat och ta bort slutstycket innan du börjar med uppsättningen av kronografen. Sätt alltid säkerheten i första rummet.

  SuperChrono behöver fyra AA-batterier. Vänd den upp och ner och använd den medföljande insexnyckeln till att öppna batteriluckan. Sätt i batterier. Du ser markeringar för plus och minus i botten på batterifacket. Skruva på batteriluckan och sätt krongrafen på ett stativ med kulhuvud. Skruva på kronografen.

   Montering

  För att få korrekta hastighetsmätningar bör du använda siktena för att skapa en rak linje mellan kronografen, gevärsmynningen och siktespunkten på målet. Uppsättningen är då parallell. Se nedan.

  1. Placera kronografen minst tre meter framför mynningen:

  superchrono_illustr29

  2. Se till att den är rakt under kulbanan och pekar på målet:

  Under trajectory stor beskåret

   

   

  3. Ställ in höjden från krongrafen till linjen mellan mynningen och målet, till exempel 30 cm. Sikta krongrafen 30 cm nedanför träffpunkten, så att kronografen ligger parallellt med skottlinjen.

   

   

  Parallel setup right wrong v2 beskåret

  4. Sikta kronografen rakt nedanför siktespunkten, inte vid sidan av.

  superchrono_illustr30

  Genom att följa dessa fyra steg kommer du att få en rak uppsättning med konstant höjd mellan linjen som går från mynningen till träffpunkten och SuperChronos axel. Du kan placera kronografen någonstans mellan gevärsmynningen och måltavlan, minst tre meter ifrån gevärsmynningen. Du bör se till att montaget är parallellt, som på bilden nedan.

  3steps

  5. Skjut varje skott från samma position och på samma punkt på målet varje gång. På så sätt är du säker på att du behåller ditt parallella uppsättning.

  Vanliga frågor

  Varför måste man ha den parallella uppsättningen?

  –        Om inte uppsättningen av kronografen är parallell med kulans skottlinje blir avståndet mellan sensorerna felaktigt för mätningen. Mätningarna kommer då antingen vara för höga eller för låga. Detta gäller alla kronografer som mäter tiden mellan två sensorer, vare sig de är akustiska, optiska eller elektromagnetiska.

  Måste jag alltid lägga mätaren 30 cm under kulans bana?

  –        Nej, du kan placera den strax under och upp till 1,3 m under kulbanan. Se illustration längst upp på sidan av mätningsområdet.

  Mätningsområdet kan vara mindre om man skjuter lätta laddningar, eller om det är snö eller vatten på sensorerna. Displayen är vinklad 15 grader mot skytten. Genom att placera krongrafen ca 1 m under och tre meter framför vapnet kommer du att kunna läsa varje skott från din plats utan att behöva resa dig. Se bilden nedan.

  superchrono_angled_display

  Måste jag alltid placera kronografen direkt under kulbanan?

  –        Nej, du kan placera skärmen upp till 40 cm till sidan om kulbanan. Se illustrationen för mätningsområdet. Men kom ihåg att du alltid måste ha en parallell uppsättning. Om du till exempel har placerat kronografen 40 cm till vänster om kulbanan måste du sikta din kronograf 40 cm till vänster om siktespunkten på måltavlan.

  Varför måste jag placera kronografen minst 3 m framför gevärsmynningen?

  –        Det är för att undvika att mäta mynningssmällen. Mynningssmällen beror av laddningen. Med salongsladdningar kan du få tillförlitliga mätningar precis vid mynningen. För magnumladdningar kan du behöva öka avståndet upp till 5 m från mynningen.

   Vad händer om jag placera kronografen för nära mynningen?

  –        En av följande tre saker kan inträffa: Displayen blir bränd av mynningsflamman. Man får felaktiga mätningar. Man får inget utslag alls. Det senare beror på att mätaren hamnar i en ljudskugga. För att undvika ljudskuggor måste du se till att avståndet från mynningen till mätaren, d, är större än höjden, h, från mätaren upp till kulbanan. Se bild nedan.

  superchrono_soundshadow_label

  Vad händer om jag siktar kronografen ovanför den parallella linjen?

  –        Om du lutar den uppåt, får du för hög hastighet.

  Vad händer om jag riktar mätaren under den parallella linjen?

  –        Om du lutar den nedåt, får du för låg hastighet.

   Hur viktigt är det att sikta in sin kronograf?

  –        De kritiska faktorerna är vinkeln och kulans hastighet. När en kula rör sig med en hastighet på 365 m/s och kronografen siktar 1 m för lågt, kommer man på 100 m att få en mätning på 364 m/s. En snabb kula med hastigheten 1000 m/s, där kronografen också är siktar 1 m för lågt kommer på 100 m att ge en mätning på 973 m/s. Det ger en avvikelse på 2,7 %. Siktena är korrekta ± 20 cm på 100 m och med lite övning kommer du att få mätningar med en noggrannhet på upp till 99,5%. Om du gör hemmaladdning eller långräckviddsskytte, bör du ta en titt på det inkluderade kalkylarket: SuperChrono Precision Calculator.

  Påverkas mätningarna av temperatur och förändringar i ljudets hastighet

  –        Nej, är en kula med till exempel en hastighet av 830 m/s kommer att visa 830 m/s oavsett om utomhustemperaturen är -20° C eller +20 °.

  Måste kronografen alltid vara riktad mot måltavlan?

  –        Nej, kronografen detekterar skott i båda riktningarna. Om du ställer in kronografen mot måltavlan kan du vända den i motsatt läge.

  Jag har en modell med ett vattenpass. Vad används det till?

  –        Det används för att få en ungefärlig riktning på kronografen när du placerar den på en plan yta. För att få exakta mätningar, måste du alltid använda siktet.

  • Placera inte kronografen direkt på marken eller på en planka. Detta kan resultera i felaktiga mätningar på grund av de tryckvågor som reflekteras från underlaget. Använd stativ istället.
  • Byt batterierna om displayen börjar blinka.