Slik setter du opp en akustisk skytekronograf

SuperChrono er en enkel og bærbar skytekronograf

Instructions_003_detailed_2012paralell_illustr_v2

Så lenge kulen holder overlydsfart får du pålitelige hastighets-målinger under alle lys- og værforhold. Overlydsfart betyr at kulen går fortere enn ca 343 m/s. Når en kule går i overlydsfart generer den en sjokkbølge som passerer over SuperChronos to akustiske sensorer. Hastigheten beregnes ut i fra tiden det tar for sjokkbølgen å treffe den første og deretter den andre sensoren.

Deteksjonsområdet er på det største 80cm bredt og 130cm høyt. Presisjonen er den samme over hele deteksjonsområdet. Illustrasjon viser formen på deteksjonsområdet.

Komme i gang

Vær sikker på at du skyter mot en sikker bakgrunn. Forsikre deg om at våpenet ikke er ladet og ta ut sluttstykket før du setter i gang med å sette opp hastighetsmåleren. Tenk alltid sikkerhet først.

Måleren bruker fire AA-batterier. Snu måleren opp ned og bruk den medfølgende unbrakonøkkelen til å åpne batteriluken. Sett i batteriene. Pluss og minus er vist i bunnen av batterirommet. Skru på batteriluken og monter måleren på et fotostativ med kulehode. Skru på måleren.

Oppsett

For å få korrekte hastighetsmålinger må du bruke siktene for å linjere linjen gjennom måleren med linjen fra munningen til treffpunktet på skiven. Oppsettet er da parallelt. Fremgangsmåten er vist under.

1. Plasser måleren minst tre meter foran munningen. For magnum- og høyhastighetsladninger plasser den 5m foran.

superchrono_illustr29

2. Sørg for at den er rett under kulebanen og peker mot skiven:

Under trajectory stor beskåret

 

3. Finn høyden fra måleren opp til linjen mellom munningen og treffpunktet på skiven, f. eks. 30cm. Sikt måleren inn 30cm under treffpunktet.

 

Parallel setup right wrong v2 beskåret

4. Sikt måleren rett under og ikke til siden for treffpunktet

superchrono_illustr30

Husk strøkent og sentrert korn ved innsikting, ellers peker SuperChrono feil vei. Sensorene er da ikke linjert med kulebanen og du vil få feilaktige målinger. Ta gjerne et steg bakover og se gjennom siktemidlene for å sjekke at du har korrekt siktebilde og at du sikter riktig avstand under kulens treffpunkt.

Ved å følge disse fire punktene vil du ha parallelt oppsett med konstant høyde mellom linjen fra munningen til treffpunktet og ned til aksen gjennom SuperChrono. Du kan plassere måleren hvor som helst mellom 3-5 meter foran munningen og frem til skiven. Du må bare være sikker på at oppsettet er parallelt slikt det er vist i illustrasjonen under.

3steps

5. Skyt hvert skudd fra samme posisjon og skyt på samme punkt på skiven hver gang. På den måten er du sikker på at du beholder parallelt oppsett.

Det finnes også en metode for å bruke målerens siktelinje sammen med kikkertens retikkel for å få parallelt oppsett: http://www.steinertsensingsystems.com/norsk/oppsett-ved-hjelp-av-siktelinjen/

 

Vanlige spørsmål

Hvorfor må man ha parallelt oppsett?

-Hvis oppsettet ikke er parallelt vil kulen bevege seg en kortere eller lengre distanse enn avstanden mellom sensorene. Målingene vil dermed enten bli for høye eller for lave. Dette gjelder alle kronografer basert på å måle tid mellom to sensorer, enten de er akustiske, optiske eller elektromagnetiske.

Må jeg alltid plassere måleren 30cm under kulebanen?

-Nei, du kan plassere den fra rett under til 1,3m under kulebanen. Se illustrasjon øverst på siden for deteksjonsområdet.

Deteksjonsområdet kan være mindre hvis du skyter lette ladninger eller hvis det er snø eller vann på sensorene. Skjermen er vinklet 15 grader mot skytteren. Ved å plassere måleren ca én meter under og tre meter foran våpenet vil du kunne lese av hvert skudd fra benken uten å måtte reise deg. Se illustrasjon under.

superchrono_angled_display

Må jeg alltid plassere måleren rett under kulebanen?

-Nei, du kan plassere måleren inntil 40cm til side for kulebanen. Se illustrasjonen for deteksjonsområdet. Husk at du alltid må tenke parallelt oppsett. Hvis du f.eks har plassert måleren 40cm til venstre for kulebanen må du sikte inn måleren 40cm til venstre for treffpunktet på skiven.

Hvorfor må jeg plassere måleren minst 3m foran munningen?

– Det er for å unngå å måle selve munningssmellet. Munningssmellet avhenger av ladningen. Med salongladninger kan du få troverdige målinger rett ved munningen. For magnum- og høyhastightesladninger må du øke avstanden opp til 5m fra munningen.

Hva skjer hvis jeg plasserer måleren tett på munningen?

– Ett av tre kan skje; skjerm svidd av munningsflammen, feilaktig måling eller ingen måling i det hele tatt. Det siste skyldes at måleren er i lydskyggen. For å unngå lydskyggen må du sørge for at avstanden fra munningen til måleren, d, er større enn høyden h fra måleren opp til kulebanen, se illustrasjon under.

superchrono_soundshadow_label

Hva skjer hvis jeg sikter måleren over den parallelle linjen?

– Hvis du vinkler den oppover får du for høy hastighet.

Hva skjer hvis jeg sikter måleren under den parallelle linjen?

– Hvis du vinkler den nedover får du for lav hastighet.

Hvor kritisk er det å sikte inn måleren?

– De kritiske faktorene er vinkel og kulens hastighet. En kule med sann hastighet på 365 m/s med måleren siktet 1m for lavt på 100m vil gi en måling på 364 m/s. En rask kule på 1000 m/s hvor måleren også er siktet 1m for lavt på 100m vil gi en måling på 973 m/s. Det gir et avvik på 2,7%. Siktene er nøyaktige  ±20cm på 100m og med litt trening vil du få målinger opp mot systempresisjonen på 99,5%. Hvis du driver med hjemmelading eller langholdsskyting bør du ta en titt på dette innebygde regnearket: SuperChrono Precision Calculator

Blir målingene påvirket av temperaturen og endringer i lydens hastighet?

-Nei, en kule med f. eks 830 m/s vil vise 830 m/s uansett om utetemperaturen er -20°C eller +20°C

Må måleren alltid vende mot skiven?

– Nei, måleren detekterer skudd i begge retninger. Hvis du setter måleren ved skiven kan du snu den og sikte mot standplass.

Jeg har en modell med vaterpass. Hva brukes det til?

– Det brukes for å få en omtrentlig retning på måleren når du monterer den på stativet. For å få korrekte målinger må du uansett alltid bruke siktene.

  • Ikke plasser måleren direkte på bakken eller på en plankebit. Dette gir feilaktige målinger fordi trykkbølgen reflekteres fra underlaget. Bruk stativ i stedet for.
  • Bytt batterier hvis displayet begynner å blinke.