Oppsett ved hjelp av siktelinjen

Du må sikte inn en SuperChrono med like stor nøyaktighet som et våpen. Her følger en metode for parallelt oppsett som benytter seg av målerens siktelinjer i kombinasjon med retikkelet i riflekikkerten. Siktelinjene er de svarte, loddrette linjene foran og bak på måleren.

Metoden innebærer at du må kjenne høyden på siktebildet fra bunnen og opp til senter av trådkorset. Når vi kjenner høyden kan vi enkelt sørge for at målerens sensorer er parallelle med kulebanen, se illustrasjon under.SuperChrono vertical alignment correct

SuperChrono horizontal vertical incorrect

Øverst ser vi at avstanden fra linjen mellom sensorene er parallell med kulebanen. Nederst er oppsettet ikke parallet og målingene vil bli feilaktige.

Trinn 1. Finn høyden på kikkertens siktebilde

Skru kikkerten ned på laveste forstørrelse. Legg geværet på et stødig anlegg og sikt på en tommestokk eller målebånd på 3 meters avstand. Hold geværet rolig og noter avstanden fra bunnen av kikkerten og opp til midten av retikkelet. Gjør deretter det samme for 5 meter.

I illustrasjon under ser du avstanden du skal finne markert som den grønne klammen. I tabellen ser du noen typiske verdier.

Height of sight picture

 

Retikkelhøyde for ulike kikkertsikter 2

Av tabellen ser du at en typisk kikkert på 3 ganger forstørrelse og med 42mm objektiv viser en avstand mellom bunnen og midten av siktebildet på 18cm på tre meter. På fem meter har avstanden økt til 30cm.

Trinn 2. Sett SuperChrono i riktig avstand fra munningen

Montér SuperChrono på et solid fotostativ med kulehode.

superchrono_illustr29

Sett stativet 3m foran skytebenken for standardladninger og 5m for magnumpatroner.

Trinn 3. Sett SuperChrono rett under kulebanen

Du skal nå sørge for at måleren er rett under kulebanen. Dette sjekker du ved at både siktelinjen på baksiden av måleren og senter av skiven ligger på retikkelets loddrette linje. I illustrasjonen under ser man korrekt siktebilde til venstre. I høyre bilde må måleren flyttes mot høyre for å komme på linje med kulebanen.

SuperChrono under bullet path correct incorrect

Sett ovenfra ser det slik ut:

SuperChrono horizontal alignment correct SuperChrono horizontal alignment incorrect

 

 

 

Du vil sikkert bruke noen minutter på å få dette riktig.  Marker stativets plassering så slipper du å gjenta dette neste gang.

 Trinn 4. Justér høyden

Legg trådkorset i senter av skiven og justér høyden på stativet til SuperChrono  er synlig i bunn av siktebildet. Dette er illustrert under.

SuperChrono 50cm below line of sight

Trinn 5. Sikt inn SuperChrono

Neste og siste skritt er å sikte inn måleren. Det er enkelt; bruk siktene på måleren og sikt den inn  på skiven under kulens treffpunkt.

Hvor langt under treffpunktet er bestemt av avstanden fra bunnen av siktebildet til midten av trådkorset. La oss si at du har en kikkert med 3x forstørrelse på det laveste og med 42mm objektiv. SuperChrono står 5m fra munningen.

Av tabellen ser vi at du skal sikte 30cm under treffpunktet på skiven:

Retikkelhøyde 3x42

 

I praksis skal du sikte på det imaginære røde punktet på skiven:

Siktepunkt 30cm under sentrum

Under er vist korrekt og feilaktig innsikting av måleren. Husk strøkent korn. Ta gjerne et skritt bakover og kikk gjennom siktene for å sjekke at siktebildet er korrekt.

superchrono_illustr30

Du har nå et korrekt, parallelt oppsett som vist under:

SuperChrono vertical alignment correct

 

Det er viktig at du ikke justerer skyteposisjon, flytter stativet eller endrer høyde. I så fall må du gjenta trinnene 2 til 5.

Når du har fått til dette kan du forberede neste gang ved å:

  1. Marker stedet på bakken hvor måleren står
  2. Bruk en (hvit) merkepenn eller tape for å markere hvor langt beina på stativet skal dras ut

Derfor fungerer det

Denne metoden gir deg hastighetsmålinger med et avvik på ±0,5%.  Årsaken er det parallelle oppsettet:

  1. Måleren har korrekt siktebilde og er siktet inn under treffpunktet på skiven
  2. Hvert skudd blir avfyrt i nøyaktig samme høyde over måleren og parallelt med aksen gjennom sensorene

Kikkerter med høy forstørrelse

Kikkertsikter med høy forstørrelse har kort av stand fra bunnen av siktet og opp til senter av trådkorset. Siden det ikke har noen spesiell betydning for presisjonen har vi unnlatt å nevne at kulebanen gjerne ligger 4cm under siktelinjen på kikkertsikter. For kikkerter med høy forstørrelse kommer kulen farlig nærme sensorene med denne metoden.  For å unngå dette kan du i trinn 4 med fordel plassere skiven i toppen av siktebildet som vist under.

SuperChrono with target at top of reticle

Her skal du bruke det dobbelte av avstanden i tabellen fra trinn 1. La oss si at du har en kikkert med 6x  som laveste forstørrelse og 56mm objektiv og måleren på 5m. Du finner dette i tabellen og dobler avstanden.

Retikkelhøyde 6X56

 

I dette tilfellet bli høyden 2 x 14 = 28cm. I trinn 5 sikter du da måleren inn 28cm under kulens treffpunkt.